રમેશાયણ

ધૈવત ત્રિવેદી

Rameshayan
મીરાં એટલે અભરખાનો મેવાડ છોડીને વહી ગયેલી અતૃપ્તિ. મીરાં એટલે કોઇક ભીની ક્ષણે આંખમાં અંજાયેલો લથબથ ઉજાસ. મેવાડની મીરાં, રાણાની મીરાં, ગિરધર નાગરની મીરાં જ શા માટે…તમારીય મીરાં ને મીરીય એક અનોખી મીરાં.

 

પૂછો રમેશને.

 

સાંઢણીનાં પાંચસાત પગલામાં 
પોતાની મીરાંને ડૂબી જતી જોશે
ગોખેથી, શેરીએથી, ડેલીએથી, 
ચૌટેથી સહુ સહુની મીરાં સહુ ખોશે

 

સાઇઝ : 7.25” x 4.25”

પાનાં : 80
કિંમત ₹ 60
(Including Shipping)
Buy Now