કે.કે. (કૃષ્ણકાંત)ના બીરેન કોઠારી દ્વારા સંપાદિત સંભારણાં ’ગુઝરા હુઆ ઝમાના’નો શિશિર રામાવતે ’ચિત્રલેખા’ (૭-૧૦-૨૦૧૩)માં કરેલો રીવ્યુ

GHZ by Shishir Ramavat--Chitralekha-7-10-2013