કે.કે. (કૃષ્ણકાંત)નાં બીરેન કોઠારી દ્વારા સંપાદિત સંભારણાં ’ગુઝરા હુઆ ઝમાના’નો રજનીકુમાર પંડ્યાએ ’જન્મભૂમિ પ્રવાસી’ની તેમની કોલમ ’શબ્દવેધ’માં આપેલો પરિચય

kk-janmabhoomi